1443 YILI ŞEVVAL HİLÂLİ HAKKINDA

 

A. İslâm Alimlerince Kabul Edilen Hilâl Görülebilirlik Kriterleri

26 Zilhicce 1398 / 27 Kasım 1978 tarihinde İstanbul’da yapılan “Ru'yet-i Hilal Konferansı”nda İslâm ülkelerini temsil eden alimlerce oy birliği ile alınan ve 21-23 Şaban 1437/28-30 Mayıs 2016 tarihlerinde yine İstanbul’da yapılan “Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi”nde teyit edilen kararlar aşağıdaki şekildedir:

  1. İster çıplak gözle, isterse modern ilmin rasat metotlarıyla olsun, asıl olan Hilâl'in Ru'yetidir.
  2. Astronomların hesapla tespit ettikleri Kameri aybaşlarına dinen itibar edilebilmesi için; yapılan tespitlerin, Hilâl'in Güneş battıktan sonra ve görüşe mani engellerin bulunmaması durumunda gözle görülebilecek şekilde ufukta fiilen mevcut olması esasına dayandırılmaları gerekir ki, bu Ru'yete "Hükmi Ru'yet" denir. 
  3. Hilâl'in görülebilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi zorunludur:

              a. İçtima (kavuşum)'dan sonra Ay ile Güneş'in açısal uzaklığı 8 dereceden az olmamalıdır. Bilindiği üzere Ru'yet, 7 ile 8’nci dereceler arasında başlamaktadır. 8’nci derecenin esas alınmasında, ihtiyat bakımından görüş birliğine varılmıştır.

              b. Güneş'in batışı anında Ay'ın ufuktan yüksekliğinin açısal değeri, 5 dereceden az olmamalıdır. Sadece bu esasa göre normal durumlarda Hilâl'in çıplak gözle görülebilmesi mümkündür.

Hilâl'in Ru'yet edilebilmesi için belli bir yer şart değildir. Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde Hilâl'in Ru'yeti mümkün olursa, buna istinaden ayın başladığına hükmetmek doğru olur. (İhtilaf-ı metaliye itibar edilmez.)

 

B. 1443 Şevval Hilâli’nin Astronomik Durumu

30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 23.27'de İçtimâ olmuştur ve Ru'yet günü olan 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 16.23'de Hilal ilk olarak Orta Asya’dan itibaren görülmeye başlanacaktır.

Ru'yet günü olan 1 Mayıs 2022 Pazar günü, Ay Güneş'ten İstanbul’da 46 dakika sonra ve Mekke'de 38 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda Hilal Mekke'de ve İstanbul'da 7° ufkun üstünde bulunacaktır. Hilal görülebilirlik kriterleri sağlandığından İstanbul ve Mekke'den Hilal görülebilecektir.

Şekil-1 : Yeni Şevval Hilâli Görünürlük Haritası (Halid Şevket Kriteri)

 

Şekil-2 : Yeni Şevval Hilâli Görünürlük Haritası (Muhammed Odeh Kriteri)

 

Şekil-1 ve Şekil-2’de yer alan Hilâl görünürlük haritalarında yer alan bazı şehirlerdeki Ay’ın, Güneş batışından sonraki durumu aşağıdaki şekildedir:

Şehir, Ülke

Ay’ın Güneş’ten Sonra Batış Zamanı

Ay’ın Ufuktan Yüksekliği

Hilal Görülebilirliği

Dakar, Senegal

44 dk

Görülebilir

Freetown, Sierra Leone

42 dk

Görülebilir

Paris, Fransa

55 dk

Görülebilir

Miami, ABD

58 dk

11°

Görülebilir

San Francisco, ABD

70 dk

12°

Görülebilir

 

C. 1443 Şevval Hilâli’nin Gözlemi

29 Şevval sonu / 30 Nisan Cumartesi günü gönüllülerimizce hilal gözlemi yapılmış ve hilal görülememiştir. Bu durumda hadislere göre Ramazan ayını 30 güne tamamlama sünnetine uyulmuştur. Unutulmuş bir sünneti ihya adına da güzel bir çalışma olmuştur.

 

D. Sonuç

Orta Asya’dan itibaren Hilâl görünürlük kriterlerinin sağlanması nedeniyle 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü 1 Şevval ve Ramazan Bayramı olacaktır.

 

HİTAM - Hicri Takvim ve Zaman Araştırmaları Merkezi

30 Ramazan 1443 / 01 Mayıs 2022, İstanbul

30 Ramazan 1443 Pazar

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye