OSMANLI'DA RAMAZAN'IN BAŞLANGICI

İkinci Meşrutiyet döneminin şeyhülislamlarından Musa Kâzım Efendi döneminde, Ramazan'ın 28'inde İstanbul Kadısı ile fetva emini gelerek bir şahidin Ramazan'ın bittiğine dair hilali gördüğünü söylemişlerdi. Bu duruma hiddetlenen şeyhülislam ise "Bu adamın şahitliğini kabul etmeyin. Sonra tarih Musa Kâzım'ın şeyhülislamlığında Ramazan'ı 28'e indirdi diye kaydeder" demiş ve ertesi günü bayram kabu...

OSMANLI'DA RAMAZAN'IN BAŞLANGICI
10 Şevvâl 1440 Perşembe
MEVLİD KANDİLİ

MEVLİD KANDİLİ

Bismillâhirrahmânirrahîm. es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh! Mevlidiniz, Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Bu güzel geceleri minarelerde kandillerle nurlandırıp işaretlediğimiz için bu gecelere kandil denilmiş. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in doğumunun tes'îdi sene-i devriyesi olan bugün, sizler ve bizler ve b...

10 Rebîü'l-Evvel 1440 Pazar

Hicri Takvim

  Cumanız mübarek olsun! Bu cuma, diğer cumalardan farklı bir cuma, hicrî yeni bir yıl başladı, bu yeni yılın birinci gününde bulunuyoruz. O hâlde sizin hem cumanızı tebrik ederim hem de 1418 hicrî yılınızı kutlarım, yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun, feyizlerle dolsun. Allahu Teâlâ hazretleri bu 1418 hicrî yılını bütün âlem-i İslâm v...

Hicri Takvim
26 Safer 1440 Pazar
Biz Hilalin Görünmesini Esas Alıyoruz

Biz Hilalin Görünmesini Esas Alıyoruz

es-Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh. Cumanız mübarek olsun. Zamanı üçe ayırmış büyüklerimiz: Birisi mâzi, birisi şu anda içinde bulunduğumuz zaman, birisi istikbal, gelecek zaman diye üç bölümde mütalaa etmiş. Çünkü bunlara yapılacak muamele değişik olacak. Mâzi, geçmiş zaman, geçmiş gitmiştir, onun için yapılacak şey sadece mâzinin düşünülmesi, müzâkere edilmesi, muhasebe...

26 Safer 1440 Pazar

Hicri Takvim Nasıl Ortaya Çıktı?

Hz. Peygamber ve Müslümanların Medine'ye hicretiyle dünya tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Dünya tarihinin akışını değiştirecek olan İslâm, hicretle artık kendine bir sığınak, bir yurt buldu. Medine, dünya tarihinin gidişatını etkileyecek bir merkez haline geldi. Hicret, İslâm takviminin başlangıcına adını verdi. Takvim, mutlak zamanı algılama ve belli bir plâna göre değerlen­dirme isteğinin bi...

Hicri Takvim Nasıl Ortaya Çıktı?
22 Safer 1440 Çarşamba
HİCRET OLAYI, HİCRİ TAKVİMİN BAŞLANGICI MIDIR?

HİCRET OLAYI, HİCRİ TAKVİMİN BAŞLANGICI MIDIR?

Geçtiğimiz perşembe günü, Muharremin 1’iydi, yani Hicri 1426 yılının ilk günü. Koskoca bindörtyüzyirmialtı yıl. Tarihteki birçok olayın apaçık olduğunu düşünmeye meyyaliz. Bir savaş (Çaldıran) ve yanında bir tarih (1514). Tarih budur bizde. Oysa tarih orada bitmez, tam da orada başlar. Hicri takvimin hikâyesi de biraz buna benzer. Resulullah Efendimizin (as) Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih...

22 Safer 1440 Çarşamba

HİLALİ GÖZETLEYİNİZ

İbni Ömer radıyallâhu anhümâ’dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Biz Araplar, ümmî bir cemaatiz, ne yazar ne de hesap yaparız. Bir ay kâh şöyledir kâh böyledir.” Râvî der ki: “Resûlullah, bununla ay bazen yirmi dokuz, bazen otuzdur, demek ister gibi mübarek parmaklarıyla işaret buyurdu.”[1] Müslim’in rivayetinde ise; “Resûlullah bir keresin...

HİLALİ GÖZETLEYİNİZ
22 Safer 1440 Çarşamba
HARAM AYLAR

HARAM AYLAR

İslâmî literatürde savaşın haram kabul edildiği dört kutsal ay. Câhiliye devri Arapları, kamerî esasa göre tesbit ettikleri yılın on iki ayını safer, rebîülevvel, rebîülâhir, cemâziyelevvel, cemâziyelâhir, şâban, ramazan, şevvalden oluşan “olağan aylar” (eşhürün i‘tiyâdiyye) ve zilkade, zilhicce, muharrem, recebden oluşan “dört haram ay” (eşhürün erbaatün hurum) şeklinde ikiye ayırıyorlardı. Ha...

21 Safer 1440 Salı
Daha fazla

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye