A.   İslâm Alimlerince Kabul Edilen Hilâl Görülebilirlik Kriterleri

26 Zilhicce 1398 / 27 Kasım 1978 tarihinde İstanbul’da yapılan “Ru'yet-i Hilal Konferansı”nda İslâm ülkelerini temsil eden alimlerce oy birliği ile alınan ve 21-23 Şaban 1437/28-30 Mayıs 2016 tarihlerinde yine İstanbul’da yapılan “Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi”nde teyit edilen kararlar aşağıdaki şekildedir:

1. İster çıplak gözle, isterse modern ilmin rasat metotlarıyla olsun, asıl olan Hilâl'in Ru'yetidir.

2. Astronomların hesapla tespit ettikleri Kameri aybaşlarına dinen itibar edilebilmesi için; yapılan tespitlerin, Hilâl'in Güneş battıktan sonra ve görüşe mani engellerin bulunmaması durumunda gözle görülebilecek şekilde ufukta fiilen mevcut olması esasına dayandırılmaları gerekir ki, bu Ru'yete "Hükmi Ru'yet" denir.

3. Hilâl'in görülebilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi zorunludur:

              a. İçtima (kavuşum)'dan sonra Ay ile Güneş'in açısal uzaklığı 8 dereceden az olmamalıdır. Bilindiği üzere Ru'yet, 7 ile 8’nci dereceler arasında başlamaktadır. 8’nci derecenin esas alınmasında, ihtiyat bakımından görüş birliğine varılmıştır.

              b. Güneş'in batışı anında Ay'ın ufuktan yüksekliğinin açısal değeri, 5 dereceden az olmamalıdır. Sadece bu esasa göre normal durumlarda Hilâl'in çıplak gözle görülebilmesi mümkündür.

Hilâl'in Ru'yet edilebilmesi için belli bir yer şart değildir. Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde Hilâl'in Ru'yeti mümkün olursa, buna istinaden ayın başladığına hükmetmek doğru olur. (İhtilaf-ı metaliye itibar edilmez.)

B.    1442 Ramazan Hilâli’nin Astronomik Durumu

12 Nisan 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 05:30'da İçtimâ olacak ve yine aynı gün Hilal ilk olarak Afrika'nın batısından itibaren görülmeye başlanacaktır. (Şekil-1 ve Şekil -2)

Aynı zamanda Ru'yet günü olan 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Ay, İstanbul’da Güneş batışından 22 dakika sonra ve Mekke'de ise Güneş batışından 23 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda Hilâl Mekke'de 4° ufkun üstünde bulunurken, İstanbul'da ise 3° ufkun üstünde bulunacaktır. İstanbul ve Mekke'de Hilâl görülebilirlik kriterleri sağlanmadığından Hilâl görülemeyecektir.

Şekil-1 : Yeni Ramazan Hilâli Görünürlük Haritası (Halid Şevket Kriteri)

Şekil-2 : Yeni Ramazan Hilâli Görünürlük Haritası (Muhammed Odeh Kriteri)

 

Şekil-1 ve Şekil-2’de yer alan Hilâl görünürlük haritalarında yer alan bazı şehirlerdeki Ay’ın, Güneş batışından sonraki durumu aşağıdaki şekildedir:

Şehir, Ülke

Ay’ın Güneş’ten Sonra Batış Zamanı

Ay’ın Ufuktan Yüksekliği

Hilal Görülebilirliği

Dakar, Senegal

31 dk

Görülebilir

Freetown, Sierra Leone

31 dk

Görülebilir

Santiago, Şili

38 dk

Görülebilir

Miami, ABD

39 dk

Görülebilir

San Francisco, ABD

47 dk

Görülebilir

 

Afrika’nın batısından itibaren ve Amerika kıtalarında Hilâl görünürlük kriterlerinin sağlanması nedeniyle 13 Nisan 2021 Salı günü aynı zamanda 1 Ramazan 1442 olacaktır.

 

C.    1442 Şaban Ayının Durumu

11 Nisan 2021 Pazar günü akşam namazı ile birlikte 30 Şaban 1442’e girilecektir. Şaban ayının 29 günde tamamlanıp 11 Nisan 2021 Pazar günü akşam namazı ile birlikte 1 Ramazan’a başlama durumu da mümkün değildir. Çünkü içtima 12 Nisan 2021 Pazartesi günü Türkiye saati ile 05:30'da gerçekleşecek olup İçtima gerçekleşmeden yeni hilalin görülmesi ve yeni aya başlama durumu mümkün olamayacağı için Şaban ayı 30 gün olacaktır. Bu durumda 12 Nisan 2021 Pazartesi günü akşam namazı ile birlikte 1 Ramazan başlayacak ve 13 Nisan 2021 Salı günü aynı zamanda 1 Ramazan 1442’in gündüzü olacaktır.

 

HİTAM - Hicri Takvim ve Zaman Araştırmaları Merkezi

28 Şaban 1442 / 10 Nisan 2021, İstanbul

28 Şa'bân 1442 Cumartesi

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye