17 Eylül 2020 Perşembe günü saat 13.59'da İçtimâ olacak ve yine aynı gün Hilal ilk olarak Kuzey Amerika'nın doğusundan itibaren görülmeye başlanacaktır.

Ru'yet günü olan 17 Eylül 2020 Perşembe günü, Ay Güneş'ten İstanbul’da 26 dakika sonra ve Mekke'de 19 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda Hilal Mekke'de 3° ufkun üstünde bulunurken ve İstanbul'da 4° ufkun üstünde bulunacaktır. Hilal görülebilirlik kriterleri sağlanmadığından İstanbul ve Mekke'den Hilal görülemeyecektir.

Bu durumda 18 Eylül 2020 Cuma günü 1 Safer olacaktır.

7 Safer 1442 Perşembe

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye