1 Şubat 2022 Salı günü saat 08.45'de İçtimâ olacak ve yine aynı gün saat 19.52'de Hilal ilk olarak Batı Afrika'dan itibaren görülmeye başlanacaktır.

İçtime ve Ru'yet günü olan 1 Şubat 2022 Salı günü, Ay Güneş'ten İstanbul’da 10 dakika sonra ve Mekke'de 19 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda Hilal Mekke'de 3°, İstanbul'da 1° ufkun üstünde bulunacaktır. Hilal görülebilirlik kriterleri sağlanmadığından İstanbul ve Mekke'den Hilal görülemeyecektir.

Hilalin 1 Şubat 2022 Salı günü Batı Afrika'dan itibaren görülmeye başlanmasından dolayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü günü 1 Receb olacaktır.

24 Zilhicce 1442 Salı

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye