09 Eylül 2018 Pazar günü saat 21:02'de İÇTİMÂ, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:15'de RU'YET olacak ve hilal ilk defa Büyük Okyanustan itibaren görülmeye başlayacaktır. 

  

İçtima günü olan 09 Eylül 2018 Pazar günü ay güneşten  Ankara'da 8 dakika, Mekke'de ise 1 dakika sonra batarken, güneş battığı anda ay Mekke'de 06' ufkun altında iken, Ankara'da ise 59' ufkun üstünde bulunacaktır. Ay ufkun üzerinde olduğu halde hilal görülebilirlik kriterleri sağlanmadığı için her iki şehirde de hilal  görülemeyecektir. 

  

Ru'yet günü olan 10 Eylül 2018 Pazartesi günü ay güneşten  Ankara'da 45 dakika, Mekke'de ise 47 dakika sonra batarken, güneş battığı anda hilal Mekke'de 09° 53', Ankara'da ise 07° 43' ufkun üstünde bulunacaktır. Hilal görülebilirlik kriterleri sağlandığı için hava şartlarının uygun olduğu taktirde her iki şehirde de hilal  görülebilecektir. 

 

Kaynak : 1- Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
               2- www,moonsighting.com

25 Zilhicce 1439 Çarşamba

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye