26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 08:13'de İçtimâ olacak ve hilal ilk defa Güney Amerika’nın kuzeyinden itibaren görülmeye başlanacaktır.

Aynı zamanda Ru'yet günü olan 26 Aralık 2019 Perşembe günü, ay güneşten İstanbul’da 16 dakika sonra ve Mekke'de 17 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda hilal Mekke'de 3° ufkun üstünde bulunurken, İstanbul'da ise 2° ufkun üstünde bulunacaktır. Hilal görülebilirlik kriterleri sağlanmadığından İstanbul ve Mekke'den hilal görülemeyecektir.

Güney Amerika’nın kuzeyinden itibaren Hilal görünürlük kriterlerinin sağlanması nedeniyle  27 Aralık 2019 Cuma günü aynı zamanda 1 Cemaziyelevvel 1441 olacaktır.

7 Muharrem 1441 Cuma

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye