1441 YILI RAMAZAN HİLÂLİ

  1. İslâm Alimlerince Kabul Edilen Hilâl Görülebilirlik Kriterleri

26 Zilhicce 1398 / 27 Kasım 1978 tarihinde İstanbul’da yapılan “Ru'yet-i Hilal Konferansı”nda İslâm ülkelerini temsil eden alimlerce oy birliği ile alınan ve 21-23 Şaban 1437/28-30 Mayıs 2016 tarihlerinde yine İstanbul’da yapılan “Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi”nde teyit edilen kararlar aşağıdaki şekildedir:

  1. İster çıplak gözle, isterse modern ilmin rasat metotlarıyla olsun, asıl olan Hilâl'in Ru'yetidir.
  2. Astronomların hesapla tespit ettikleri Kameri aybaşlarına dinen itibar edilebilmesi için; yapılan tespitlerin, Hilâl'in Güneş battıktan sonra ve görüşe mani engellerin bulunmaması durumunda gözle görülebilecek şekilde ufukta fiilen mevcut olması esasına dayandırılmaları gerekir ki, bu Ru'yete "Hükmi Ru'yet" denir. 
  3. Hilâl'in görülebilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi zorunludur:
  1. İçtima (kavuşum)'dan sonra Ay ile Güneş'in açısal uzaklığı 8 dereceden az olmamalıdır. Bilindiği üzere Ru'yet, 7 ile 8’nci dereceler arasında başlamaktadır. 8’nci derecenin esas alınmasında, ihtiyat bakımından görüş birliğine varılmıştır.
  2. Güneş'in batışı anında Ay'ın ufuktan yüksekliğinin açısal değeri, 5 dereceden az olmamalıdır. Sadece bu esasa göre normal durumlarda Hilâl'in çıplak gözle görülebilmesi mümkündür.

Hilâl'in Ru'yet edilebilmesi için belli bir yer şart değildir. Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde Hilâl'in Ru'yeti mümkün olursa, buna istinaden ayın başladığına hükmetmek doğru olur. (İhtilaf-ı metaliye itibar edilmez.)

  1.  1441 Ramazan Hilâli’nin Astronomik Durumu

23 Nisan 2020 Perşembe günü Türkiye saati ile 05:26'da İçtimâ olacak ve Hilâl ilk olarak Afrika’nın kuzeybatısından itibaren görülmeye başlanacaktır. (Şekil-1 ve Şekil -2)

Aynı zamanda Ru'yet günü olan 23 Nisan 2020 Perşembe günü Ay, İstanbul’da Güneş batışından 21 dakika sonra ve Mekke'de ise Güneş batışından 23 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda Hilâl Mekke'de 4° ufkun üstünde bulunurken, İstanbul'da ise 3° ufkun üstünde bulunacaktır. İstanbul ve Mekke'de Hilâl görülebilirlik kriterleri sağlanmadığından Hilâl görülemeyecektir.

Şekil-1 ve Şekil-2’de yer alan Hilâl görünürlük haritalarında yer alan bazı şehirlerdeki Ay’ın, Güneş batışından sonraki durumu aşağıdaki şekildedir:

Şehir, Ülke

Ay’ın Güneş’ten Sonra Batış Zamanı

Ay’ın Ufuktan Yüksekliği

Dakar, Senegal

31 dk

Freetown, Sierra Leone

31 dk

Santiago, Şili

38 dk

Miami, ABD

40 dk

San Francisco, ABD

46 dk

 

 

Şekil-1 : Yeni Ramazan Hilâli Görünürlük Haritası (Halid Şevket Kriteri)

 

Şekil-2 : Yeni Ramazan Hilâli Görünürlük Haritası (Muhammed Odeh Kriteri)

 

Afrika’nın kuzeybatısında ve Amerika kıtalarında Hilâl görünürlük kriterlerinin sağlanması nedeniyle 24 Nisan 2020 Cuma günü aynı zamanda 1 Ramazan 1441 olacaktır.

  1. 1441 Şaban Ayının Durumu

22 Nisan 2020 Çarşamba günü akşam namazı ile birlikte 30 Şaban 1441’e girilmiştir. Şaban ayının 29 günde tamamlanıp 22 Nisan 2020 Çarşamba günü akşam namazı ile birlikte 1 Ramazan’a başlama durumu da mümkün değildir. Çünkü içtima 23 Nisan 2020 Perşembe günü Türkiye saati ile 05:26'da gerçekleşecek olup İçtima gerçekleşmeden yeni hilalin görülmesi ve yeni aya başlama durumu mümkün olamayacağı için Şaban ayı 30 gün olacaktır. Bu durumda 23 Nisan 2020 Perşembe günü akşam namazı ile birlikte 1 Ramazan başlayacak ve 24 Nisan 2020 Cuma günü aynı zamanda 1 Ramazan 1441’in gündüzü olacaktır.

 

HİTAM - Hicri Takvim ve Zaman Araştırmaları Merkezi

30 Şaban 1441 / 22 Nisan 2020, İstanbul

 

29 Şa'bân 1441 Çarşamba

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye