13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 13.20'de İçtimâ olacak ve yine aynı gün Hilal ilk olarak Kuzey Amerika'nın günayinden itibaren görülmeye başlanacaktır.

Ru'yet günü olan 13 Mart 2021 Cumartesi günü, Ay Güneş'ten İstanbul’da 1 dakika sonra ve Mekke'de 7 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda Hilal Mekke'de 1° ufkun üstünde bulunurken ve İstanbul'da 3° ufkun altında bulunacaktır. Hilal görülebilirlik kriterleri sağlanmadığından İstanbul ve Mekke'den Hilal görülemeyecektir.

Bu durumda 14 Mart 2021 Pazar günü 1 Şaban olacaktır.

5 Safer 1442 Salı

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye