5 Kasım 2020 Cuma günü saat 00.14'de İçtimâ olacaktır. Aynı zamanda Ruyet günü olan 5 Kasım 2020 Cuma günü saat 13.50'de Hilal ilk olarak Güney Asya'dan itibaren görülmeye başlanacaktır.

Ru'yet günü olan 5 Kasım 2020 Cuma günü, Ay Güneş'ten İstanbul’da 29 dakika, Mekke'de 35 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda Hilal Mekke'de 7°, İstanbul'da 4° ufkun üstünde bulunacaktır. İstanbul'da Hilal görülebilirlik kriterleri sağlanmadığından Hilal görülemeyecektir.  Mekke'den ise Hilal görülebilecektir.

Bu durumda 6 Kasım 2020 Cumartesi günü 1 Rebiülahir olacaktır.

24 Zilhicce 1442 Salı

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye