18
Rebiülevvel 1441

Gün Akşamla Başlar

YAYINLAR

OSMANLI'DA RAMAZAN'IN BAŞLANGICI

 • YAYINLAR
 • 8 Ramazan 1440 Pazartesi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ramazan'ın ne zaman başlayıp, biteceği şimdiki gibi günler önceden belli olmazdı.

MEVLİD KANDİLİ

 • YAYINLAR
 • 10 Rebîü'l-Evvel 1440 Pazar

MEVLİD KANDİLİ KONUSUNDA PROF. DR. M. ES'AD COŞAN HOCAEFENDİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMA

BİZ HİLÂLİN GÖRÜNMESİNİ ESAS ALIYORUZ

 • YAYINLAR
 • 26 Safer 1440 Pazar

Zamanı üçe ayırmış büyüklerimiz: Birisi mâzi, birisi şu anda içinde bulunduğumuz zaman, birisi istikbal, gelecek zaman diye üç bölümde mütalaa etmiş.

HİCRİ TAKVİM

 • YAYINLAR
 • 26 Safer 1440 Pazar

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan Hocaefendinin 09.05.1997 tarihinde İstanbul'da yapmış olduğu cuma konuşmasıdır.

HİLALİ GÖZETLEYİNİZ

 • YAYINLAR
 • 22 Safer 1440 Çarşamba

Fıtrat dini olan İslâm’ın ayların başlangıcını ve sonunu tespit için koyduğu hilali gözetleme kuralı, son derece sade ve pratik, cahil olsun alim olsun herkese uygun ve kolay bir çözümdür.

HİCRÎ TAKVİM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

 • YAYINLAR
 • 22 Safer 1440 Çarşamba

Hz. Peygamber ve Müslümanların Medine'ye hicretiyle dünya tarihinde yeni bir sayfa açıldı.

HİCRET OLAYI, HİCRİ TAKVİMİN BAŞLANGICI MIDIR?

 • YAYINLAR
 • 22 Safer 1440 Çarşamba

Resulullah Efendimizin (as) Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarihte Hicri takvimin kullanıma girdiğini zannederiz.

İSLAMİYET’TE NİÇİN AY TAKVİMİ KULLANILIR?

 • YAYINLAR
 • 21 Safer 1440 Salı

Müslümanlar arasında dini maksatlarla kullanılan Hicri takvim dünyamızın mevsimlerine nazaran daima yerlerini değiştiren aylardan müteşekkil kameri bir takvimdir. Mesela Ramazan ayı bazen yaz mevsimine, bazen de kış mevsimine isabet eder.

HARAM AYLAR

 • YAYINLAR
 • 21 Safer 1440 Salı

İslâmî literatürde savaşın haram kabul edildiği dört kutsal ay.

HİLÂL’İN GÖRÜLEBİLİRLİĞİ

 • YAYINLAR
 • 17 Safer 1440 Cuma

Hilâl’ in görülebilirliği hakkında her yazımızda üzerinde durmaya çalışacağımız kriterler olmakla beraber, esas olan ru’yet olduğu için Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinde ikamet eden genç kardeşlerimizi hilali gözetlemeye teşviki esas aldık.

MÜSLÜMAN ÜLKELER NEDEN FARKLI GÜNLERDE BAYRAM YAPIYOR?

 • YAYINLAR
 • 14 Safer 1440 Salı

Yıllardır Müslüman ülkelerin ramazana başlama ve bayram etmede müşterek davranmadıkları, birbirine yakın ülkelerin bile farklı günlerde oruca başladıkları veya ramazana son verip bayram yaptıkları dikkati çekmektedir.

KAMERİ AYLARIN TESPİTİNDE HESAP VE ULUĞ BEY TAKVİMİ

 • YAYINLAR
 • 14 Safer 1440 Salı

Bu makalede, hesaba itibar etmenin meşru olup olmadığı ve Uluğbey’in hesap konusunda geliştirdiği takvim üzerinde durulacaktır.

HİLÂL

 • YAYINLAR
 • 14 Safer 1440 Salı

İslam Ansiklopedisinde yayınlanan Hilal maddesi.

HİCRİ TARİHTE YÂD

 • YAYINLAR
 • 14 Safer 1440 Salı

SEVDİKLERİMİZİ HİCRİ DOĞUM TARİHLERİNDE YÂD ETMELİYİZ.

ENFLASYONDA RAMAZAN ETKİSİ

 • YAYINLAR
 • 2 Zilhicce 1439 Pazartesi

Eflasyon üzerine Ramazan ayı etkisi hakkında

İSLAM MEDENİYETİNDE TAKVİMLER

 • YAYINLAR
 • 2 Zilhicce 1439 Pazartesi

İslam Medeniyetinde kullanılan takvimler

MÜ'MİNİN BAHARI

 • YAYINLAR
 • 26 Zilka'de 1439 Çarşamba

MÜ'MİNİN BAHARI

KAMERÎ AYLARIN TESPİTİNDEKİ İHTİLAFIN SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • YAYINLAR
 • 25 Zilka'de 1439 Salı

KAMERÎ AYLARIN TESPİTİNDEKİ İHTİLAFIN SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ