İnancımıza hizmet niyetiyle ay hareketlerini izlemek ve öğrenmek üzere amacıyla H.1428 / M. 2007 yılında kurulan derneğimiz, ay hareketleri, hicri takvim ve zaman farkındalığı konularında çalışmalar yapmaktadır.

Sloganımız, "Gün Akşamla Başlar" dır.

Misyonumuz

İslam inancının gereği olan ibadetlerin vaktini belirleyen ay hareketleri, hicri takvim ve zaman farkındalığının öneminin kolayca anlaşılması ve başta ibadet hayatımız, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı etkileme potansiyelinin araştırılmasıdır.

Vizyonumuz

Özelde Müslümanların genelde ise tüm insanlık ailesinin ay hareketleri, hicri takvim ve zaman farkındalığı konularında doğru bilgiye ve bilince ulaşması için uluslararası etkinliğe sahip hale gelerek ilgi alanlarımızla ilgili belirgin bir farkındalık oluşturmaktır.

Çalışmalarımız

Miladi-Hicri Takvim Çeviricisi: Alanında tek olan ve matematiksel hesap ile birlikte gözlem verilerine de dayanarak çeviri sonucunu hesaplayan özel bir çevirici yazılımı hazırlanmıştır.

 

Hicri Aylar:  Her hicri ayın başlangıç durumları bilimsel verilere göre hesaplanarak web sitemizden yayınlanmaktadır.

 

Hilal Gözlemleri: Yurtiçi ve yurtdışında bulunan gözlem ekiplerimizce hilal gözlemleri yapılmakta ve kayıtlar tutulmaktadır. Bayramlar ve önemli günlerde hilal gözlem sonuçları web sitemiz ile sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaktadır.

 

Çalıştaylar: Konusunda uzman ve akademisyenlerin katılımıyla istişare çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylar kapsamında aşağıdaki konularda istişareler gerçekleştirilmiştir:

 • Değişim ve Zaman Algısı
 • Ru’yeti Hilal, İbadet ve Hilal Gözlemi
 • Hicri Takvimin Tarihsel ve Sosyal Boyutu
 • Tarih, Çağ ve Zaman Anlayışımız
 • Vakitlerin Hesaplanma Şekilleri
 • Kameri Ayların Tespitinin Tarihçesi ve Dini Yönü
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Takvim Hesaplama Sistemi
 • Kameri Ayların Tespitinde İhtilaf Sebepleri Üzerine Çözüm Önerileri

 

Eğitimler: Gönüllülerimize yönelik eğitimler düzenlemekteyiz. Eğitimlerde aşağıdaki konularda bilgilendirmeler yapılmıştır:

 • Hicri takvimin tarihsel başlangıcı
 • Hicri ay isimlerinin anlam ve hikmetleri
 • Hilal Gözlemi ( İçtima, Ru’yeti Hilal, Ayın Evreleri, İhtilafı Metali)

 

1436 Ramazan Hilali Gözlemi: Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapılarak 01 Ramazan 1436 / 17 Haziran 2015 Çarşamba günü Antalya’daki Tübitak Ulusal Gözlem Evinde gözlem yapılmıştır. Ayrıca muhtelif güney illerindeki gözlem ekibimizle de gözlem yapılarak Ramazan hilalinin durumu incelenmiştir. Gözlem sonucunda hilal görülmüş ve sosyal medya aracılığıyla hızlı şekilde takipçilerimizle paylaşılarak Ramazan ayı müjdelenmiştir.

 

Hicri Takvim Birliği Kongresi: Hicri aybaşları konusunda İslam ülkelerinde birlik sağlamak ve dini bayramların başlangıç günleriyle ilgili farklılığı ortadan kaldırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2016 yılının Mayıs ayında İstanbul’da “Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresi” düzenlemiştir. İslam dünyasından İslam bilginleri ile astronomi uzmanlarının katıldığı kongreye merkezimiz resmi davetli olarak katılmış ve görüşlerini paylaşmıştır.

 

Hicri Başlangıç Programları: 1 Muharrem 1439 ve Muharrem 1440 tarihlerinde ülke çapındaki bir çok ilimizde Hicri Başlangıç programları düzenlenmiştir. Programlarda aşağıdaki konularda sonuçlar elde edilmiştir.

 • Hicri takvimin bilinirliğinin arttırılması
 • Hicri zaman farkındalığının oluşturulması
 • Hicri doğum günlerinin öğrenilmesi
 • Zaman algısının gündeme getirilmesi

 

Arama

Miladi'den Hicri'ye

Hicri'den Miladi'ye