CEMAZİYEL AHİR 1441

CEMAZİYEL AHİR 1441

  • HİCRİ AYLAR
  • 7 Muharrem 1441 Cuma

25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 00:42'de İçtimâ olacak ve hilal ilk defa Hint Okyanusu’ndan itibaren görülmeye başlanacaktır.

Aynı zamanda Ru'yet günü olan 25 Ocak 2020 Cumartesi günü, ay güneşten İstanbul’da 30 dakika sonra ve Mekke'de 33 dakika sonra batacaktır. Güneş battığı anda hilal Mekke'de 6° ufkun üstünde bulunurken, İstanbul'da ise 4° ufkun üstünde bulunacaktır. Hilal görülebilirlik kriterleri sağlanmadığından İstanbul’dan hilal görülemeyecek, Mekke’den ise teleskopla görülebilecektir.

Bu durumda 26 Ocak 2020 Pazar günü 1 Cemaziyelahir olacaktır.